25 godina misništva fra Josipa Grivića

25 godina misništva fra Josipa Grivića

Dana 5. kolovoza 2021. godine na Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, a u crkvi se slavi Gospa Snježna svečano smo proslavili 25 godina misništva fra Josipa Grivića svećenika rodom iz Novog Virja. U svojoj rodnoj župi u kojoj je prije 25 godina slavio svoju mladu misu, sada je Bogu zahvalio za 25 godina vjernosti Bogu, Crkvi i domovini. Svako dobro dolazi od Boga i svaka sv. misa zahvala je Bogu za sve dobro što nam daje tako da smo danas nakon što se nekoliko datuma nije moglo slaviti rekli Bogu hvala za život i svećeništvo fra Josipa. U misi je propovijedao preč. Krunoslav Kefelja dekan Đurđevačkog dekanata i prijatelj fra Josipa Grivića. U propovijedi je dekan podsjetio sve prisutne na svećenički put fra Josipa i njegov odaziv na Božji poziv. Obnašao je službe župnika i gvardijana od Karlobaga do Dubrovnika. Uvijek je spreman pomoći svakome u nevolji i ima lijepu riječ za svakoga, živi vrlo skromno i ponizno, pa je i ovaj jubilej bio vrlo skroman i jednostavan baš kao što je i fra Josip jednostavan i dobar svećenik i redovnik. Na kraju mu je u ime župe čestitao župnik vlč. Damir Slamek i predsjednica općinskog vijeća općine Novo Virje Katarina Kozarić-Šabarić.