prosinac2021

prosinac2021

Završena je sjenica u dvorištu između župne crkve i farofa

Prije blagdana Svih Svetih završena je sjenica u dvorištu između župne crkve i farofa. na slikama se vidi tijek radova i radnika koji su se izmjenjivali i svaki svoj dio odradili. Ovo je teško vrijeme kad nema dovoljno radnika ni u jednom kraju naše domovine pa zahvaljujem radnicima koji su[…]