Postavljene nove grijalice i uljni plamenik

Kako što je bilo najavljeno kroz korizmu smo postavili u našoj Crkvi novi uljni plamenik i grijalice da se pripremimo za zimu. Budući da se grijanje stalno kvarilo jer je uljni plamenik bio star trebalo ga je zamijeniti za novi; to smo i učinili, kupili novi plamenik i postavili. Isto[…]