USKRS 2023.

USKRS 2023.

Draga braćo i sestre, za nedjelju kažemo da je dan Gospodnji- dan Uskrsnuća. Današnji dan mi želimo slaviti svake nedjelje. I to je naša dužnost Slaviti Isusa uskrsloga, ne se sjetiti samo jednom u godini to je premalo, to je minimum, a Bog od nas traži maksimum mi mu dajemo minimum, mrvice od dana i godina koji su nam na raspolaganju. I zato najviše se vidi koliko je netko vjernik, ako poštuje dan Gospodnji.

Dan suda doći će, ali prije samog suda dogodit će se kako nam to kaže Biblija veliko otpadništvo od vjere.

I stvarno vidimo kako se iz godine u godinu događa otpad od vjere sve manje ljudi žive svoju vjeru, nego se samo hvale mi smo kršćani. Otpad od vjere vidi se i u nepoštivanju života, pobačaj kao veliko zlo, predbračne veze i nemoralni život tolikih mladih koji umjesto da idu prvo pred oltar idu prvo u krevet, bez da se kaju, bez da se ispovijedaju…. I da sutra dođe sudnji dan tko će opstati, tko će oprati i okaljati tolike grijehe tijela mladih naraštaja. Koliko stari i pobožni ljudi vuku naprijed ovaj svijet toliko ga mladi ljudi vuku nazad u propast. Ljudi su sve više goropadni, hulitelji, brzopletnici, ljubitelji užitka… današnji mentalitet samo govori o pravima a ta prava završe u grijehu, ljudski um se poremetio pa onda proglašava nevjeru/preljub kao romansu. Čovjek se proglašava samodostatnim – ne treba ni Boga ni čovjeka, nikoga ne poštuje, nikoga ne sluša.

A istina je da čovjek sam ne može biti dobar i čist treba mu Bog pomoći da ostane čist i moralan treba se dati njemu u ruke…

Kad se daš Bogu u ruke Bog se tobom posluži nećeš biti mlak, a danas ima jako puno mlakih kršćana.

Danas je već na djelu veliko otpadništvo od Crkve, neki prevode sa velika pobuna protiv Crkve… To se isto tako možemo uvjeriti i sami ako živimo dostojno svoju vjeru drugima smetamo, drugi nas napadaju – bune se protiv nas… Velika pobuna protiv molitelja -vidite kako protestiraju na molitelje, hajka medija i pojedinaca. Velika pobuna na pobožne ljude drugi ih ismijavaju, proglašavaju nazadnim… Isus je to prorekao podići će na vas ruke i pred upravitelje vas voditi ali tko ustraje do kraja bit će spašen. Ali tko ustraje, Božja j zadnja on će doći i pomoći svojima koji dan i noć vape k njemu. Uskrs je blagdan istine istina će Božja pobijediti da li si na strani istine ili na strani laži ovoga svijeta koji zlo proglašava dobrom. I da sutra sudnji dan dođe na čijoj bi bio strani… Zato se treba opredijeliti i biti uvijek s Isusom. Sv. Pavao kaže jer ako prije ne dođe onaj otpad i ne otkrije se čovjek bezakonja, protivnik onaj uzdiže sebe protiv svega što se zove Bog.

U četvrtak sam govorio da Isus želi ojačati našu vjeru i malovjerne mnogim dokazima želi potaknuti na vjeru. Da mu vjerujemo, da se njemu predamo toliko ima dokaza da je Isus živ u euharistiji. Kad u Internet upišete euharistijska čuda, ima 150 stranica koja opisuju svako čudo. No neki su još nedokazani neki i dalje uporno ne vjeruju to je najveći grijeh, grijeh protiv Duha Svetoga kad imaš znakove i čudesa i toliko stvari koje govore o Bogu a ti ne želiš vjerovati. Kao što su farizeji uporno nijekali da je Isus Sin Božji, govorili su da huli, da se pravi Bogom, da izmišlja  Na žalost i danas ima takvih ljudi, tvrdih i nedokazanih. Kad ti nekome nešto objašnjavaš i pokazuješ a on i dalje ne prihvaća, govoriš mu, uvjeravaš u nešto važno a on i dalje ostaje tvrd što bi učinio rekli bismo poludio bih, a što kad Bog „poludi“ u Bibliji se to naziva gnjev Božji, srdžba Božja jao si ga nam onda. Bolje da nas nema ako smo mlaki i nevjerni … U kristu Isusu imamo najjači pokušaj ulaska Boga Oca u naše srce. Sve nam je Otac dao i pokazao u svome Sinu treba samo naše srce smekšati i povjerovati. Dirnu nas osobe koje imaju srca, koje zrače mirnoćom i toplinom. U Isusu imamo najdivnijeg, najponiznijeg čovjeka koji čak moli za svoje mučitelje. U njemu je izvor svake svetosti i ljepote. Ta ljepota je strelica koja probija naša srca, a kroz tu rupu ulazi kajanje, obraćenje, novi život.

Uskrs treba slaviti i klicati Gospodinu, Uskrs treba i utjeloviti i mi moramo postati Isusovi srcem i dušom.