Caritas

Caritas

IZVJEŠĆE RADA CARITASA ŽUPE SV. JOSIPA – RADNIKA,. NOVO VIRJE ZA 2013.g.

 

Caritas Župe Sv. Josipa – radnika iz Novog Virja ima osam volontera koji vrlo uspješno djeluju na teritoriju naše župe. U protekloj 2013.g. imali smo nekoliko sastanaka na kojima smo koordinirali akcije koje smo kasnije uspješno i provodili u djela!

 1. U siječnju župni Caritas sudjelovao je na susretu voditelja i suradnika župnih caritasa koji je održan u Varaždinu.
 2. Za blagdan Gospe Lurdske župni Caritas sudjelovao je na susretu Caritasa Đurđevačkog dekanata u Kalinovcu – ujedno taj susret bio je i svojevrsna duhovna obnova!
 3. Povodom blagdana Uskrsa volonteri župnog Caritasa, pekli su kolače, koje su nakon Misa prodavali te na taj način priskrbili u blagajnu 1551,00-kn!
 4. Na početku Korizme podjeljene su kutijice koje su izradili volonteri župnog Caritasa, te su kutijice prikupljene na blagdan Cvjetnice i u njima je sakupljeno 1509,00-kn!
 5. Na Nedjelju Caritasa prije Uskrsa, ljudi su donijeli na Mise namirnice koje su volonteri Caritas pospremili u prostorije Caritasa, te ih kasnije stavili u pakete koje su pripremali!
 6. Neposredno prije blagdana Uskrsa podijeljen je 21. paket hrane potrebitih na teritoriju naše župe.
 7. U kolovozu bila je održana Sv. Misa za stare i bolesne iz naše župe. Volonteri Caritasa župe pobrinuli su se oko organizacije prijevoza za sve one koji su željeli prisustvovati. Okupilo se oko stotinjak osoba za koje je nakon mise priređen i zajednički domjenak!
 8. U rujnu je župni Caritas pomogao udruzi “LAVA” iz Koprivnice te je kupio deset majica sa natpisom Caritas Župe Novo Virje ZA 875,00-kn!
 9. Povodom blagdana Božića volonteri župnog Caritasa, pekli su kolače, koje su nakon Misa prodavali te na taj način prikupili u blagajnu 1650,00-kn!
 10. Na Nedjelju Caritasa prije Božića, ljudi su donijeli na Mise namirnice koje su volonteri Caritas pospremili u prostorije Caritasa, te ih iskoristili kod slaganja paketa!
 11. Neposredno prije blagdana Božića podijeljen je 21. paket hrane potrebitima na teritoriju naše župe.
 12. Rad župnog Caritasa kao i svake godine Općina Novo Virje potpomogla je za blagdan Božića sa 1600,00-kn
 13. Mladi Hrvatske Seljačke Stranke uključili su se u rad župnog Caritas te su u vrijeme Adventa organizirali prikupljanje namirnica za Udrugu”Betlehem” iz Osijeka. Župljni su jako dobro prihvatili te su se u velikom broju odazvali donoseći potrebne namirnice za djecu!
 14. Caritas župe pomogao je udruzi “Betlehem” sa 500,00-kn!
 15. Župa od ove godine pokreće izradu internetske stranice te će i Caritas župe imati svoje mjesto na njoj, sigurno da će i na taj način još bolje poticati ljude na djelatnu pomoć prema bližnjemu. Prema dogovoru volonteri Caritasa će uređivati taj svoj dio stranice!

 

Nakon svih ovih poduzetih akcija stanje blagajne Caritasa župe jest 4147,00-kn, što nam daje mogućnost da i iduće godine možemo i dalje pomagati bližnjima!

Sigurno da ćemo sei iduće godine truditi da učinimo još više dobra ljudima kako na duhovnom tako i materijalnom području uz pomoć Sv. Josipa – radnika koji neka štiti i čuva kako naše obitelji tako i našu Domovinu!

 

Caritas  Župe:                                                                Predsjednik Caritasa Župe

 1. Ivan Baruškin                                                              Sv. Josipa – radnika
 2. Katarina Baruškin
 3. Ivan Miller                                                                  Vlč. Krunoslav Milovec
 4. Mirjana Lončar
 5. Marina Remetović
 6. Pepica Podravec
 7. Marina Bušić
 8. Željka Kapitanić