Damir Slamek 2020-

Damir Slamek 2020-

Ja, Damir Slamek rođen sam  14. listopada 1980. godine u Čakovcu od roditelja Mije i Marije Slamek.  Nakon završene osnovne škole u rodnom mjestu; upisao sam Nadbiskupsku klasičnu gimnaziju i živio u Dječačkom sjemeništu na Šalati. Sjemenište mi je bilo drugi dom i vrlo dragi dom, a odgojitelji su mi prve tri godine bili oci Isusovci, a tek zadnju godinu došli su dijecezanski svećenici za poglavare. U Nadbiskupskoj klasičnoj gimnaziji (NKG) maturirao sam 1999. godine. Mi smo bili zadnja generacija u razredu u kojem smo bili samo dečki, već od iduće školske godine upisivale su se i djevojke u gimnaziju! Nakon mature upisao sam Katolički bogoslovni fakultet (KBF) i nastavio formaciju za svećenika u Bogosloviji na Kaptolu. Osjećajući da me Bog zove na posebnu zadaću i da je svećeništvo ono što me privlači i što želim biti nisam imao problema sa odgojem i disciplinom. Dnevni red, učenje, dobro iskorištavanje slobodnog vremena, molitva i duhovni život bili su samo nastavak odgoja koji sam primio u Dječačkom sjemeništu. Diplomirao sam 10. II. 2006.g. u Zagrebu na Katoličkom bogoslovnom fakultetu. Đakonski praktikum 2005/2006. obavljao sam u župi Pitomača. U Varaždinskoj katedrali zaređen sam za svećenika 24.6.2006. po rukama mons. Vlade Košića, pomoćnog zagrebačkog biskupa; jer je naš biskup Marko Culej bio jako bolestan. Te iste godine 19.8.2006. preselio se u Kuću Očevu. Nakon mlade mise koja je bila 9.7.2006.g. tri sam godine bio kapelan u župi Presvetog Trojstva u Nedelišću, a nakon toga bio sam jedanaest godina župnik u župi Majke Božje Fatimske u Orehovici. Novi varaždinski biskup mons. Bože Radoš imenovao me je župnikom župe sv. Josipa u Novom Virju. Dana  20.8.2020. godine preuzeo sam župu Novo Virje od dotadašnjeg župnika vlč. Nikole Markušića.