Ekonomsko vijeće

Ekonomsko vijeće

Župno ekonomsko vijeće ima savjetodavni glas i u njemu se treba očitovati odgovorna suradnja vjernika u ekonomskom upravljanju župom. Ipak u svakom slučaju ostaje nepromjenjiva dužnost župnika da zastupa župu u svim pravnim poslovima i da upravlja svim župnim dobrima.

U redovnom radu Župno ekonomsko vijeće pomaže župniku u formiranju redovitog proračuna župe, i naznačuje predvidive izdatke za razne djelatnosti i način njihovog pokrića. Proračunska godina župe započinje 01. siječnja i traje do 31.prosinca. Na kraju svake godine, a najkasnije do 31. ožujka sljedeće svaki ekonomski vijećnik potpisuje završni račun župne blagajne koji se prosljeđuje Biskupijskom Ordinarijatu u Varaždinu. Također se jednom godišnje podnosi izvješće Župnom pastoralnom vijeću o proračunu, a župnoj zajednici se podnosi izvješće o uporabi doprinosa vjernika, a opet sve prema odredbama Zakona o kanonskom pravu. Na taj način se djelatno svi vjernici mogu uključiti u taj segment župnog života.U skladu sa koncilskim principom posuvremenjivanja i laičke supsidijarnosti postojanje i djelovanje župnih ekonomskih vijeća jest važna karika u svakodnevnom vjerničkom životu i odgovornosti za župnu zajednicu.

U praktičnom djelovanju naše župe uz župnika svaki ugovor o bilo kojem investicijskom zahvatu potpisuje većina ekonomskih vijećnika i na taj način daje dignitet vijeću jer se o pojedinom pitanju uvijek detaljno raspravlja i donosi zajednička odluka. Svima je poznato koliko se mnogo stvari izgradilo, adaptiralo, popravilo ili obnovilo u zadnjih pet godina, a sve kao rezultat procjenjivanja ekonomskih pitanja u crkvenom duhu uz obvezno konzultiranje drugih stručnjaka u gospodarstvu ili pojedinim obrtima.

Od rujna, 2009. godine – 22.09.2012 – članovi Župnog ekonomskog vijeća župe bili su:

 1. Stanislav Tišljar – Širine
 2. Ivan Baruškin – Crnec
 3. Ivan Kedžo – Crnec
 4. + Ivan Carek – Medvedička
 5. Ivan Grivić – Crnec
 6. Stjepan Grivić – Drenovica
 7. Petar Šikulec – Medvedička
 8. Srećko Šikulec – Medvedička
 9. Petar Grčić – Molve Grede
 10. Petar Čorba – Pavljanci
 11. Dragec Molnar – Molve Grede

Svim vijećnicima zahvaljujem na suradnji kroz protekle tri godine!

 1. rujna 2012. godine potvrđeno je novo Župno ekonomsko vijeća naše župe od strane Varaždinske Biskupije dopisom br. 268/2012. Ekonomski vijećnici su 02.12.2012. godine po prvi puta i prisegom potvrdili članstvo u ekonomskom vijeću župe. Simbolično taj događaj bio  je na prvu adventsku nedjelju kada počinje nova liturgijska godina. Na taj način i naša župa uz Božji blagoslov započela je hod sa novim ekonomskim vijećem.

Članovi Župnog ekonomskog vijeća potvrđenih dopisom Varaždinske biskupije br. 268/2012. jesu:

 1. Stanislav Tišljar – Širine
 2. Ivan Baruškin – Crnec
 3. Ivan Kedžo – Crnec
 4. Tomislav Odobašić – Medvedička
 5. Branko Mesarov – Drenovica
 6. Stjepan Grivić – Drenovica
 7. Petar Grčić – Molve Grede
 8. Petar Čorba – Pavljanci
 9. Ivan Mesarov – Drenovica
 10. Dragec Molnar – Molve Grede

2016. godine ekonomskom vijeću naše župe pridružili smo još nekoliko osoba te do današnjeg dana članovi su:

 1. Stanislav Tišljar – Širine
 2. Ivan Baruškin – Crnec
 3. Ivan Kedžo – Crnec
 4. Tomislav Odobašić – Medvedička
 5. Branko Mesarov – Drenovica
 6. Stjepan Grivić – Drenovica
 7. Petar Grčić – Molve Grede
 8. Petar Čorba – Pavljanci
 9. Ivan Mesarov – Drenovica
 10. Dragec Molnar – Molve Grede
 11. Mladen Molnar – Molve Grede
 12. Dario Ciganović – Medvedička
 13. Mirko Remetović – Drenovica
 14. Mirko Cik – Drenovica
 15. Matija Čorba – Pavljanci
 16. Željko Hrženjak – Crnec

Želim svima nama obilje Božjeg blagoslova i uspjeha u zajedničkom radu na dobrobit Župe Novo Virje!