Krunica

Krunica

Krunica se u našoj župi moli pola sata prije sv. Misa.

Tko ustrajno i srcem moli krunicu, taj sebi uzima Mariju za majku i kroz život hoda sa najboljom Učitejicom, Posrednicom milosti i Prijateljicom. Razmatrajući otajstvo Isusova života, onaj koji moli dublje uranja u to otajstvo i bolje ga razumije, a također u njemu i kroz njega ogleda i svoj vlastiti život, uspoređuje ga sa situacijama vlastitog života kroz koje prolazi i u kojima se nalazi, jasnije mu postaje što je ispravno za odabrat i kako postupat, a dobiva i milost da to uspije izvršiti.

Najprije se prekriži i izmoli:

Isuse, to je tebi za ljubav, za obraćenje grešnika i kao naknada za uvrede koje se nanose svetom i bezgrešnom Srcu Marijinu.

Zatim se izmoli Apostolsko vjerovanje (držeći križić krunice); onda se moli Očenaš (na prvom zrnu) i tri Zdravomarije (na tri sljedeća zrna). Na tri izdvojena zrna, na početku, uz Zdravomariju, iza riječi „Isus“ dodaj jedno od sljedeća tri otajstva:

 1. Koji neka nam umnoži vjeru.
 2. Koji neka nam utvrdi ufanje.
 3. Koji neka nam usavrši ljubav.

Slijedi 5 desetica, a svaka se desetica sastoji od 1 Očenaša i 10 Zdravomarija. Kod svake Zdravomarije dodaj iza riječi “Isus” ono otajstvo krunice za tu deseticu. Poslije svake desetice, nakon Slava Ocu, moli se:

Moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, a osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.

Na desetice:

Radosna otajstva (ponedjeljkom i subotom)

 1. Koga si, Djevice, po Duhu Svetom začela.
 2. Koga si, Djevice, Elizabeti u pohode nosila.
 3. Koga si, Djevice, rodila.
 4. Koga si, Djevice, u hramu prikazala.
 5. Koga si, Djevice, u hramu našla.

Otajstva svjetla (četvrtkom)

 1. Koji je na rijeci Jordanu kršten bio.
 2. Koji nam se na svadbi u Kani objavio.
 3. Koji nam je Kraljevstvo Božje navijestio i na obraćenje pozvao.
 4. Koji se na gori preobrazio i svoju nam slavu objavio.
 5. Koji nam se u otajstvu Euharistije darovao.

Žalosna otajstva (utorkom i petkom)

 1. Koji se za nas krvavim znojem znojio.
 2. Koji je za nas bičevan bio.
 3. Koji je za nas trnjem okrunjen bio.
 4. Koji je za nas teški križ nosio.
 5. Koji je za nas raspet bio.

Slavna otajstva (srijedom i nedjeljom)

 1. Koji je od mrtvih uskrsnuo.
 2. Koji je na nebo uzašao.
 3. Koji je Duha Svetoga poslao.
 4. Koji je tebe, Djevice, na nebo uzeo.
 5. Koji je tebe, Djevice, na nebu okrunio