Krunoslav Milovec 2009 – 2017

Krunoslav Milovec 2009 – 2017

Vlč. Krunoslav Milovec, rođen je 06. srpnja 1981. u Varaždinu. Osnovnu školu pohađao je u Radovanu od 1987. – 1995. godine. Nadbiskupsku klasičnu gimnaziju i sjemenište upisuje 1995. godine i završava 1999. godine te je 25.06.1999. maturirao. Te iste 1999. godine upisuje filozofsko – teološki studij na Katoličkom bogoslovnom fakultet u Zagrebu, gdje je položio završni ispit 13. listopada 2005. Za đakona je zaređen 03. prosinca 2005. u Varaždinu po rukama + varaždinskog biskupa mons. Marka Culeja.  Te iste 2005. godine upućen je na đakonski praktikum u župu Sv. Nikole u Koprivnici. 15. svibnja 2006. polaže završni ispit đakonske pastoralne godine. Za svećenika je zaređen   24. lipnja 2006. u Varaždinu po rukama pomočnog zagrebačkog biskupa mons. Vlade Košića. Mladu misu proslavio je u rodnoj Župi Margečan 16. srpnja 2006.  Službu župnog vikara vršio je u župi Sv. Nikole u Koprivnici od 2006. – 2007. godine te u župi Sv. Vida u Vidovcu od 2007. -2009. godine. 28. listopada 2008. polaže stručni ispit za zvanje vjeroučitelja kod Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa i Agencije za odgoj i obrazovanje. 2009. godine varaždinski biskup mons. Josip Mrzljak imenovao ga je župnikom  župe Sv. Josipa u Novom Virju dekretom br. 232/2009 od 13. srpnja 2009. gdje župničku službu vrši sve do 21.03.2017. Dekretom varaždinskog biskupa mons. Josipa Mrzljak br. 43/2017 od 10.0žujka 2017. razriješen je službe župnika u Novom Virju te dekrtom br. 44/2017 od 10. ožujka 2017. imenovan župnikom u Maruševcu.