Mladi

Mladi

Mladi naše župe nemaju redoviti termin svojeg susreta, ali su pozvani da se međusobno dogovore i jave oko održavanja termina susreta prema vlastitim potrebama, znaju da smo im uvijek na raspolaganju, a o njihovoj inicijativi ovisi koliko susreta ćemo godišnje imati!

Nedavno smo održali pripremni susret za odlazak na SHKM u Vukovar, te ujedno najavljujemo da će se idući dekanatski susret mladih održati 11.03.2017., u Novom Virju!

Ujedno potičem mlade da razmisle te da se prijave na križni put Varaždinske biskupije, koji će ove godine biti u Podravini, na relaciji Gola – Molve – Novigrad Podravski a održat će se 01. i 02. travnja 2017

Mladi naše župe sudjeluju u hodočašćima i u djelovanju caritasa župe. Redovito nekolicina mladih iz župe odlazi na Križni put u organizaciji Varaždinske biskupije. Također sudjeluju na dekanatskim susretima mladih. Hodočastimo biciklima Majci Božjoj Bistričkoj.

Pred mladima je u ovim trenucima poziv na Susret hrvatske katoličke mladeži u Vukovaru.

 

SHKM2017 logotip

Značenje logotipa

Susret hrvatske katoličke mladeži održava se 29. i 30. travnja 2017. godine u Đakovačko-osječkoj nadbiskupiji u gradu Vukovaru, pod geslom Krist, nada naša (1 Tim 1,1). Želja nam je kroz logotip poruku nade prenijeti mladima koje pozivamo na ovaj susret, nade koja po Kristu ulazi u živote nas kao pojedinaca i kao zajednice.

Logotip sadrži tri ključna elementa: križ, golubicu i siluetu vukovarskog vodotornja. Križ je središnji simbol kršćanstva, u križu kršćanin prepoznaje znak Kristove muke ali isto tako i put prema uskrsnoj nadi. Na taj način križ u ovome logotipu obuhvaća i značenje koje je grad Vukovar imao i ima za našu domovinu, simbol stradanja ali i simbol nade u trenucima koji se čine beznadnim.

Simbol golubice izabran je iz dva razloga. U prvome redu golubica simbolizira mir koji je u svakom vremenu potreban čovjeku, mir zbog kojega je Vukovar i podnio svoju žrtvu. Vrijeme mira ujedno je i vrijeme nade u kojemu čovjek može oživjeti svoju sadašnjost i planirati svoju budućnost. Drugi razlog za izbor simbola golubice u logotipu je poznati arheološki nalaz Vučedolske „golubice“, jedan od simbola Vukovara i vukovarskog kraja. Golubica u logotipu ne zadržava karakterističnu formu kao metaforu Vučedolskog nalaza, ali preuzima i nosi onu simboliku koju znak golubice prenosi svojom simbolikom.

Treći element je silueta vukovarskoga vodotornja koji simbolizira postojanost i u najtežim trenucima kroz koje je prolazio grad Vukovar sa svojim stanovnicima kao i cijela naša domovina. Vukovarski vodotoranj nadaleko je poznat simbol grada Vukovara kojim se u logotipu htjelo dati uočljivi i prepoznatljivi identitet i poveznicu sa gradom domaćinom ovoga susreta.

Boje logotipa su plava, bijela, crvena i žuta, boje prisutne na zastavi i grbu grada Vukovara. Boje su uzete i zbog svog simboličkog značenja. Plava kao boja neba i rijeka Dunava i Vuke koje protječu kroz Vukovar. Bijela boja mladenačke i vjerničke radosti; crvena kao boja mučeništva kroz koje je prošao grad Vukovar i njegovi stanovnici, te žuta odnosno zlatna kao boja uskrsne proslave i Kristove pobjede, budući da se susret održava u uskrsnome vremenu.

Logo i njegove aplikacije funkcioniraju kao samostalni ili kao kompozicijski subjekti. Same aplikacije loga u suvremenim medijima izrazit će se animacijama i kolorizmom. Na materijalima će se logotip aplicirati koloristički kao i u negativu. Logotip će poslužiti i kao temelj za cjelokupni vizualni i koloristički identitet ovoga susreta.

Tumačenje gesla

Krist, nada naša (1 Tim 1,1)

Za Susret hrvatske katoličke mladeži u Vukovaru, odabrano je geslo „Krist, nada naša“ (1 Tim1,1).

U izboru gesla, Organizacijski odbor vodio se željom da u aktualnom trenutku mladima koji će doći na ovaj susret, pruži poruku s kojom se mogu poistovjetiti. Željeli smo povezati ono što je vodilo generaciju Vukovarskih branitelja kao i mnoge druge značajne osobe iz povijesti grada Vukovara i naše nadbiskupije sa suvremenom generacijom mladih ljudi.

Za mladoga čovjeka u svakom povijesnom trenutku nada u budućnost i bolje sutra je osnovni pokretač njihovoga djelovanja. Na poseban način želimo povezati današnju generaciju mladih, njihova nadanja i nastojanja, njihove ideale s nadanjima i nastojanjima generacije koja je sudjelovala u obrani grada Vukovara. I tada, kao i danas, nad budućnost mladih ljudi nadvile su se sumnje i poteškoće. Tada su to bila ratna stradanja, a danas je to nesigurnost za egzistenciju i osjećaj bespomoćnosti pred mnogovrsnim problemima koji su zahvatili naše društvo.

Ovim susretom želimo probuditi nadu koja živi u mladom čovjeku i potaknuti ih na djelovanje i proaktivnost kroz koju oni sami mogu mijenjati najrazličitije negativne društvene fenomene. Na taj način mogu postati stvaran čimbenik pozitivnih promjena, kao što je generacija vukovarskih branitelja bila čimbenik promjene u modernoj hrvatskoj povijesti. No, mi želimo našu nadu temeljiti u Kristu, jer je On jedini jamac stvarne nade za svijet.

U Kristovu evanđelju, u Njegovu predanju na križu i u uskrsnuću, kršćanin prepoznaje nadu koja često ide „protiv svake nade“ (Rim 4,18). Upravo je ta snaga i nada bila potrebna Vukovaru i Vukovarcima u vrijeme domovinskoga rata i isto tako je potrebna danas i gradu Vukovaru kao i cijeloj našoj domovini. Kršćanska se nada ne zaustavlja samo u pasivnom promatranju i iščekivanju, nego svoju puninu doživljava u djelatnoj ljubavi. Stoga je namjera organizatora da kroz različite aktivnosti u pripremi i izvođenju ovoga susreta, potaknu, napose mlade, na takvo življenje nade koja se daje i mijenja i svijet i čovjeka.

MOLITVA

SUSRETA HRVATSKE KATOLIČKE MLADEŽI

U VUKOVARU 2017.

Bože, naš Oče,

učvršćivao si nadu Abrahama, praoca naše vjere

u obećanje da će postati ocem velikoga naroda.

Po riječima proroka dao si nadu Izabranom narodu

navješćujući mu dolazak

Onoga koji će okupiti Ostatak Izraelov i biti svjetlost narodima.

Sine Očev,

u tvome rođenju od Djevice ispunja se Stari savez

a u Radosnoj vijesti

spoznajemo svu dubinu Ljubavi,

najizvrsnije očitovane u tvojoj muci i smrti na križu.

Riječi anđela „Nije ovdje, uskrsnu!“ (usp. Lk 24,5-6),

oživjele su nadu apostola i novoga naroda Božjega – Crkve.

Duše Sveti,

ti nadahnjuješ i uzdržavaš svoju Crkvu.

Vodiš je u nestalnostima ovoga svijeta.

Otkrivaj nam „kolike li nade u pozivu našem“ (usp. 1 Ef 1,18),

kako bi zajednica Crkve, napose mi mladi,

mogli biti svjedoci evanđelja i „novi Jeruzalem“

u našoj domovini i svijetu u kojemu živimo.

Zahvaljujemo ti za svjedočanstvo nade naših očeva i predaka,

koji su svojim životom i žrtvom

u nedaćama minulih vremenâ

ostavili živi spomen nade nama i budućim naraštajima.

Pratio nas zagovor naše nebeske Majke Marije

i proslavljene Crkve

na putu na koji nas pozivaš,

putu koji nas vodi k tebi,

izvoru i uviru svake nade.

Po Kristu, Učitelju i Gospodinu našemu,

„nadi našoj“ sada i u vijeke vjekova.

Amen.