Molitelji žive krunice

Molitelji žive krunice

 

Misno slavlje sa moliteljima žive krunice i bolesnika u 2016. godini.

U našoj župi je u 2010 godini, krenuo prvi krug žive krunice. Četerdeset osoba svakodnevno moli po jednu deseticu krunice na nakane, koje su određene za svaki pojedini mjesec, ali i za našu župu , tako da se svaki dan mole radosna, žalosna, slavna te otajstva svjetla. Dakle, jedna osoba je živa desetica, odakle i dolazi naziv živa krunica. Nakane na koje se moli mijenjaju se svaki mjesec, kao i osoba koja moli određenu deseticu. Kada  sve osobe izmole otajstvo onda se i ono mijenja. U mnogim župama u svijetu, ovakva molitva neprekinuto traje više desetaka godina i prenosi se sa pokoljenja na pokoljenje. Članovi žive krunice naše župe sastali su se 2013. g. na zajedničkom misnom slavlju a kasnije i domjenku, nastojat ćemo u idućem vremenu to naše druženje oko Euharistijskog stola još češće činiti. Brigu oko nakana, zamjena desetica i otajstava u našoj župi kao i prikupljanju novih članova vodi gospođa Mirica Lončar.  Ako se netko iz naše župe želi priključiti neka se javi gospođi Mirici Lončar ili  u župni ured, osobno ili na telefon. Bogu hvala iz godine u godinu ima nas sve više!

 

Živa krunica župe Novo Virje

NAKANE ZA 2017. GODINU

SIJEČANJ: Da se umijemo oduprijeti pohlepi i neumjerenosti potrošnje te darežljivom

ljubavlju pristupamo svima koji oskudijevaju!

VELJAČA: Da odgoj i obrazovanje u našim školskim i odgojnim ustanovama vodi k

cjelovitoj izgradnji ljudske osobe, poštujući krščanske vrednote!

OŽUJAK: Da svi koji trpe zbog bolesti, osamljenosti i društvenih nepravda, znaju sačuvati

ljepotu ljubavi te svoje patnje sjedinjuju s Kristovim trpljenjem za bolji svijet.

TRAVANJ: Da svetost braka, kao trajno zajedništvo jednog muškarca i jedne žene, bude

vjerno čuvana u svijesti ljudi i svim zakonskim odredbama, za dobrobit naših obitelji i cijelog

društva.

SVIBANJ: Da vjernici u našem narodu njeguju ljubav i poštovanje prema svetomu Ocu,

biskupima i svećenicima, te molitvom prate i podupiru sva nastojanja Crkve.

LIPANJ: Da u našim obiteljima ljudski život bude, od začeća do prirodne smrti, poštovan

kao najsvetiji dar i najveća vrijednost.

SRPANJ: Da oženjeni supružnici koji su rastavljeni nađu prihvaćanje i potporu u kršćanskoj zajednici.

KOLOVOZ: Da hrabrošću za istinu i brigom za kršćansko lice hrvatskoga društva umijemo

odgovoriti na sva protivljenja i netrpeljivosti prema Crkvi.

RUJAN: Za svog i sve druge svećenike kao i za duhovna zvanja.

LISTOPAD: Za našu župu da je blagosloviš da može nasljedovati Krista i njegov nauk.

STUDENI: Da se volonteri velikodušno predaju službi potrebitima.

PROSINAC: Da se povećaju mogućnosti za obrazovanje i zaposlenje svih mladih ljudi.

Molitelji žive krunice u našoj Župi:

 1. Mirica lončar
 2. Jelica Aušperger
 3. Katica Matekov
 4. Katica Šikulec
 5. Anica Henc
 6. Marica Šklebar
 7. Anica Cik
 8. Anica Bulin
 9. Katica Kopričanec
 10. Irena Drljanovčan
 11. Marica Odobašić
 12. Jadranka Maruščec
 13. Katarina Šabarić
 14. Dragica Franjo
 15. Josipa Turčić
 16. Jelica Lovašin
 17. Marina Bušić
 18. Katica Čižmešinkin
 19. Željka Hrženjak
 20. Ljubica Ciganović
 21. Marica Gašpari
 22. Jasna Roštan
 23. Željka Ormanec
 24. Željkica Čorba
 25. Slavica Živko
 26. Ivan Cik
 27. Anica Cik
 28. Marija Kusak
 29. Jelica Hrženjak
 30. Josipa Sabljić
 31. Slavica Markov
 32. Terezija Prelogović
 33. Barica Tišljar
 34. Marica Šumandl
 35. Željka Kapitanić
 36. Jelica Kusak
 37. Božica Kapitanić
 38. Tomislava Senjan
 39. Slavica Senjan
 40. Katica Ferenčić
 41. Mirica Vranić
 42. Ljubica Baruškin
 43. Magica Baruškin
 44. Željka Cik
 45. Terezija Benkek
 46. Ivka Patačko
 47. Davorka Patačko
 48. Katica Hegedušić
 49. Mihaela Odobašić
 50. Slavica Mesarov
 51. Ivan Kopričanec
 52. Marijana Pristojec
 53. Natalija Levačić
 54. Katica Vujčić
 55. Slavica Stružan
 56. Katica Dorenec
 57. Slavica Turčić
 58. Dorica Turčić

 

Ovo je slika molitelja iz 2013. godine!