Nikola Markušić 2017-2020

Nikola Markušić 2017-2020

SONY DSC

Ja sam Nikola Markušić. Rođen sam 15. srpnja 1988. u Čakovcu. Sretno djetinjstvo i ranu mladost proveo sam u Goričanu, u obitelji koja broji sedam članova: mama Štefica, tata Matija, sestre Mihaela, Snježana i Ana te brat Zvonko i moja malenkost. U duhovni život uveli su me moji roditelji te baka i djed s kojima sam učinio prve korake u vjeri, pristupio sakramentima inicijacije, naučio prve molitve i uključio u život župe sv. Leonarda u Goričanu.

Aktivno sam bio uključen u ministrante od četvrtog razreda osnovne škole. U to vrijeme posebno su me radovali izleti, ministrantski susreti i druga događanja koja su se odvijala u župi. Nakon završene osnovne škole upisao sam se u Nadbiskupsku klasičnu gimnaziju i Međubiskupijsko sjemenište u Zagrebu. Na odlazak u sjemenište potaknuo me primjer svećništva mog župnika, danas pokojnog vlč. Antuna Hoblaja i drugih sjemeništaraca iz župe.

Nakon završene gimnazije upisao sam Katolički bogoslovni fakultet i primljen sam u Nadbiskupsko bogoslovno sjemenište u Zagrebu. Kroz pet godina života u bogosloviji spremao sam se za život u svećeničkom zvanju. Formacija se sastoji od tri dijela: intelektualna formacija događa se na Katoličkom bogoslovnom fakultetu, dok se ljudska i duhovna formacija događaju kroz život u Bogosloviji. Za vrijeme života u Bogosloviji obavljao sam različite službe: brinuo sam se za uređenje okoliša, vodio sam brigu oko posluživanja u blagovaonici. Posebno me radovala služba urednika časopisa Vjesnika biskupa Langa koji donosi vijesti iz života Bogoslovije, a ujedno je i vjesnik postulature sluge Božjega biskupa Josipa Langa. U četvrtoj i petoj godini bio sam moderator bogoslovskih tribina i teološko-pastoralnih razgovora. Najznačajnija tribina koju bogoslovi organiziraju održava se prigodom spomena na pad grada Vukovara sredinom studenog. Teološko-pastoralni razgovori namijenjeni su isključivo bogoslovima i obrađuju teme koje se tiču bogoslovske zajednice i u tim razgovorima učili smo kvalitetno raspravljati i oblikovati mišljenje.

Život u bogosloviji za mene je bio pravo bogatstvo. Naučio sam puno korisnih stvari koje će mi poslužiti u budućem životu i djelovanju. Iz života u bogoslovije rado ističem svakodnevno euharistijsko slavlje, neobavezna druženja s kolegama, ostvarivanje različitih projekata: pohoda župama, pripreme raznih slavlja, pripremanje tribina…

Nakon završenog studija, biskup Josip Mrzljak zaredio me za đakona u Varaždinskoj katedrali, 13. listopada 2012. i poslao me na službu u župu bl. Alojzija Stepinca u Koprivnici. Nakon završenog đakonskog praktikuma zaređen sam za svećenika u Varaždinskoj katedrali, 22. lipnja 2013. Mladu misu proslavio sam 14. srpnja u župi sv. Leonarda u Goričanu. Na službu župnog vikara poslan sam u župu Nedelišće u Gornjomeđimurski dekanat. Na toj službi ostao sam godinu dana kada sam premješten u župu Lepoglava u Bednjanski dekanat. U Lepoglavi sam bio dvije godine i dekretom našeg varaždinskog biskupa mons. Josipa Mrzljaka premješten sam u župu Prelog u Donjomeđimurskom dekanatu. Nakon službe u Prelogu, biskup Josip Mrzljak me imenovao župnikom u Novom Virju. Službu župnika preuzeo sam 31. kolovoza 2017.

Nikola Markušić