Pastoralno vijeće

Pastoralno vijeće

Župno pastoralno vijeće je župnikovo savjetodavno tijelo sastavljeno od predstavnika vjernika, osoba koje u župi imaju udjela u pastoralnoj službi. Svaka župa treba imati pastoralno vijeće koje predstavlja cijelu župnu zajednicu. Članovi pastoralnog vijeća trebaju se odlikovati uzornim kršćanskim životom, aktivnim sudjelovanjem u životu župne zajednice te biti spremni promišljati o pastoralnim pitanjima u crkvenom duhu.

Zadaća pastoralnog vijeća je pružanje pomoći župniku u promicanju i ostvarivanju pastoralnog djelovanja. Broj članova pastoralnog vijeća ovisi o veličini župe. Pravo biti izabran ima svaki župljanin koji je navršio 18 godina i primio sakramente kršćanske inicijacije.

Predstavnik pastoralnog vijeća je župnik koji saziva sijednice vijeća, određuje dnevni red i predstavlja im. Sjednice se održavaju najmanje dva puta godišnje, a po potrebi može i češće. Pastoralno vijeće razmatra sva pitanja vezana s vjerskim životom i pastoralnim djelovanjem župe,pripravlja djelatne prijedloge i zaključke te se brine za njihovo provođenje (čl.16. Pravilnika). Svaki član je dužan župniku pomagati u unapređenju pastoralne djelatnosti i ima pravo predlagati pitanja koja se razmatraju na sjednicama.

Župno pastoralno vijeće je nezaobilazno župsko tijelo i velika pomoć župniku i župi u cjelini.

Izabrani članovi župnog pastoralnog vijeća, župe Sv. Josipa, Novo Virje su:

Lidija Levačić Mesarov
Željka Hrženjak
Elizabeta Levačić
Natalija Levačić
Mirica Lončar
Sanja Kovačić
Maja Odobašić
Marica Đuroci
Nada Đuroci
Stjepan Grivić